The Grand Illusion of Sanity
6 September – 5 October 2014
Open: Wednesday till Sunday
12.00 - 18.00 hrs
Walls gallery
Prinsengracht 737,
Amsterdam
+31 (0) 20 616 95 97

Short press release:

This solo exhibition of all new works stems from her fascination with the persistent prejudices about female mental state. In particular, the social tendency to label women as "hysterical" or inappropriate once her natural behavior conflicts with the patriarchal standard. This denial of the right of being outspoken as a girl and woman awoke in her a strong sense of alienation from the world around her.

Full concept synopsis:

“I seek freedom in my work”

Martine's art is characterized by exploring the boundaries between contemporary illustration and figurative painting, and is stylistically reminiscent of Art Nouveau, but with a contemporary vision. The work consists of imaginary worlds with a stylistic nod to fashion and a great eye for detail. The mostly female figures are depicted in a surreal environment or are isolated in their thoughts. Both on canvas, wood or paper the works contain a complex intriguing feminine energy that makes you stop and enthrall you in their illusiveness.

“The grand illusion of sanity”

WALLS gallery presents the second major solo exhibition “The grand illusion of sanity” by Martine Johanna in Amsterdam. This exhibition of various new works stems from her fascination with the persistent prejudices about female mental state. In particular, the social tendency to label women as "hysterical" or inappropriate once her natural behavior conflicts with the patriarchal standard. This denial of the right of being outspoken as a girl and woman awoke in her a strong sense of alienation from the world around her. Always confirmed that she did not fit into this mold, she became obsessed with an unattainable ideal and at the same time wanting to fatalistically bathe in any kind of attention. Manifesting an overwhelming desire for mental and physical freedom. She dreamed of the impossible and fantasized about an unobtainable ecstatic escape. This dream remains an illusion within the expansion of her desire and imagination. What a woman does not to expose out of her own choice, makes her essentially an elusive entity and thus freed from the standard.
_____________________________________________

Dutch:

“Ik zoek vrijheid in mijn werk.”

Martine's werk kenmerkt zich door grenzen te verkennen tussen hedendaagse illustratie en figuratieve schilderkunst, en doet qua stijl denken aan Jugendstil met een eigentijdse visie. Het werk bestaat uit ingebeelde werelden met een stilistische knipoog naar de mode en een groot oog voor detail. De veelal vrouwelijke figuren worden afgebeeld in een surrealistische omgeving of staan geïsoleerd in hun gedachten. Zowel op doek, hout of papier bevatten de werken een complexe intrigerende vrouwelijke energie die je doen stilstaan en je meevoeren in hun ongrijpbaarheid.

“The grand illusion of sanity”

WALLS galerie presenteert de tweede grote solo expositie “The grand illusion of sanity” door Martine Johanna in Amsterdam. Deze expositie met diverse nieuwe werken komt voort uit haar fascinatie voor de aanhoudende vooroordelen over de mentale staat van de vrouw. Met name de sociale neiging om vrouwen als ‘hysterisch’ of onaangepast te bestempelen zodra haar natuurlijke gedrag conflicteert met de patriarchale standaard. Deze ontkenning van het uitgesproken mogen zijn als meisje en vrouw ontwaakte in haar een sterk gevoel van vervreemding van de wereld om haar heen. Steeds bevestigd dat ze niet paste in deze mal, raakte zij geobsedeerd door een onbereikbaar ideaal en tegelijk het fatalistisch willen baden in elke vorm van aandacht. Er manifesteerde zich een overweldigend verlangen naar mentale en fysieke vrijheid. Ze droomde van het onmogelijke en fantaseerde van een extatische ontsnapping die niet in werkelijkheid te vatten was. Deze wens blijft een droom binnen de expansie van haar verlangen en fantasie. Wat een vrouw verhuld in haar eigen wereld maakt haar in essentie een ongrijpbare entiteit en daardoor bevrijd van de standaard.