ARTIST BIO, GALLERIES
        AND PODCAST LINKS

Martine Johanna was born and raised in the Netherlands and has studied at ArtEZ the Academy of fine Arts in Arnhem, obtaining a Bachelor and a Master degree. She has exhibited in multiple Solo shows in the Netherlands, Europe and the United States.

Her figurative, near realistic, paintings explore the inner (psychological) workings of, as she names it: "the female chimerical house". A symbolic house that embodies the mental fluctuations of an infringed female roaming a male infrastructure while trying to retain and evoke her own narratives and experiences; expressing a complex compartmentalized survival strategy within the social fabric she is a part of.

The painterly works are of a self developed style and technique in an optimistic prismatic color spectrum reminiscent of Mid Century idealism. In addition referencing dreamy fleeting abstractions of distorted cut-throughs and light prisms, while simultaneously referring to female old masters such as Artemisia Gentileschi, through gloomy lightfall and elucidating dynamic compositions it’s an exploratory play between modernity and tradition.


Martine Johanna is een Nederlandse kunstenaar. Haar figuratieve, bijna realistische schilderijen onderzoeken de innerlijke (psychologische) werking van, zoals ze het zelf noemt: "het vrouwelijke chimerische huis". Een symbolisch huis die de mentale fluctuaties belichaamt van een geschonden vrouw die door een mannelijke infrastructuur dwaalt terwijl ze probeert haar eigen verhalen en ervaringen vast te houden en op te roepen; impressies van een complexe gecompartimenteerde overlevingsstrategie binnen het sociale weefsel waar ze deel van uitmaakt.

De schilderkunstige werken zijn van een zelfontwikkelde stijl en techniek in een optimistisch, prismatisch kleurenspectrum dat doet denken aan Mid Century idealisme. Daarbij verwijzend naar dromerige abstracties van vervormde doorsnijdingen en licht prisma's, tegelijkertijd verwijzend naar vrouwelijke oude meesters zoals Artemisia Gentileschi, door sombere lichtval en dynamisch verhalende composities; een verkennend spel tussen moderniteit en traditie.


United States
MASSEY KLEIN GALLERY
124 Forsyth Street
New York, US
info@masseyklein.com
www.masseyklein.com


Europe
KOCHxBOS GALLERY
Eerste Anjeliersdwarsstraat 36
Amsterdam, NL
info@kochxbos.com
www.kochxbos.nlSound & Vision by Brian Alfred

Lo-Fi Podcast by John Wentz


Art Affairs Podcast